معرفی هوشی نو

گروه آموزشی هوشی نو استعداد کودکان شما را در پایین ترین سن شناسایی و کشف می کند و مطابق با بروزترین ابزار و امکانات آموزشی پرورششان می دهد و هوش و خلاقیت آن ها را تقویت می کند.

بهترین زمان طبق نظر کارشناسان جهانی سنین ۴ تا ۱۲ سال می باشد، به موجب این امر “خانه هوش و خلاقیت هوشی نو” با بهره گیری از بهترین و جذاب ترین راهکار های روز دنیا این اصل مهم را برای شما برآورده می سازد تا آینده کودکان شما را شکوفا کند.

مشاوره و استعداد سنجی

استعداد سنجی و مشاوره

کشف استعداد دانش آموز توسط بروزترین آزمون های بین المللی که با فرهنگ ایرانی تطبیق داده شده اند و منجربه شناخت علایق، توانایی ها ارزش های کاری و مشکلات تصمیم گیری می شود که دستاورد آن انتخاب هوشمندانه مسیر شغلی و تحصیلی است.

پس از این امر به کمک مجرب ترین گروه مشاوره این استعداد ها جهت دهی و تقویت می شوند که به برخی از آن ها در موارد زیر اشاره می شود.

آموزش

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

محاسبات ذهنی چرتکه

چرتکه

خلاقیت

روبیک

مکعب روبیک

رباتیک

رباتیک