بایگانی برچسب برای: مسابقات سراسری

برنامه زمانی دورهمی ها نیمسال دوم ۱۴۰۲

,
هر هفته، با تمرکز بر یکی از حوزه‌های آموزشی مذکور، دورهمی هفتگی با حضور دانش‌آموزان و اساتید مربوطه برگزار می‌شود.