بایگانی برچسب برای: موسیقی

برنامه زمانی دورهمی ها نیمسال اول ۱۴۰۲

,
هر هفته، با تمرکز بر یکی از حوزه‌های آموزشی مذکور، دورهمی هفتگی با حضور دانش‌آموزان و اساتید مربوطه برگزار می‌شود.